Nyomtatás

 

Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség „Kálvineum” Idősek Otthona

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét” (Gal. 6:2)

 

A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség 2005 januárjában nyitotta meg első bentlakásos diakóniai intézményét a Kálvineum Idősek Otthonát Nyíregyháza-Sóstófürdőn azzal a céllal, hogy cselekedetek által is megvalósuljon a krisztusi parancsolat. Az Egyházközség vezetése felismerte, hogy az intézmények szeretetszolgálatára ott és akkor van szükség, ahol és amikor szakmai segítségre szorulunk. Ezért ennek a szeretetszolgálatnak a munkatársai szakemberek, akik szolgálatukat a fenti bibliai igevers alapulvételével, hivatásszerűen végzik.

Azon idős emberek részére kíván a Kálvineum Idősek Otthona otthonként szolgálni, akik életük alkonyát kortársaikkal családias, szép környezetben, szeretetteljes közegben szeretnék megélni. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő vegyes profilú intézményben 5 féle, egymásra épülő szociális alap és szakellátást nyújtunk.

Az Idősek Otthona (országos ellátási területtel) 55 fő teljes körű ellátását (napi ötszöri étkezés, orvosi ellátáshoz való hozzájutás, mentális és egészségügyi gondozás) biztosítja akadálymentesített, 2 szintes épületben, 1 és 2 ágyas szobákban az ellátottak saját bútoraival berendezve. Igyekszünk segítséget nyújtani az új életvitelhez való alkalmazkodásban, ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy a régi otthonból is megmaradhasson egy darabka. Külön részlegben gondoskodunk demens betegeinkről, valamint az ápolásra szoruló lakók számára is magas szintű ellátást biztosítunk. Lakóink és munkatársaink formálódó keresztény gyülekezetként élik mindennapjaikat, melynek szerves részét képezik a reggeli áhítatok, az intézményi lelkésszel folytatott beszélgetések, valamint a közös foglalkozások, filmvetítések, közös sütés-főzés, kirándulások.

 

Idősek és Demens Betegek Nappali Ellátása a helyi igényeknek megfelelően szociális, egészségi, mentális állapotnak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás időseknek és demens betegek részére. Nyíregyháza közigazgatási területéről a hét minden napján várjuk azon önmaguk ellátására részben képes személyeket, akik társas kapcsolatokra, változatos közösségi programokra vágynak. Az intézmény 45 férőhelyén biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

A demens személyek nappali ellátására a nyitvatartási idő alatt folyamatos gondozói felügyeletet biztosítunk, egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel szervezünk.

A házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A szociális étkeztetés megszervezésével Nyíregyházán és Nyíregyháza Kistérségéhez tartozó településeken 1426 fő szociálisan rászoruló részére a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a hét minden napján.

A támogató szolgáltatás önálló szakmai egységként működő szociális alapszolgáltatás, melynek keretében segítséget nyújtunk a fogyatékossággal élő személyek lakókörnyezetben történő ellátásában, saját otthonukban az önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A Kálvineum Idősek Otthona falai között és azokon túl is, a mindennapokban igazi csapatmunka folyik. Az intézmény vezetősége, minden gondozó, ápoló, konyhai dolgozó, a háziorvos, valamint irodai munkatárs arra törekszik, hogy idős ellátottjaink lelkileg, testileg és szellemileg is biztonságban, kényelemben, a közösség és a társadalom fontos tagjaként érezzék magukat.

Találatok: 1574