Nyomtatás

IDŐSEK OTTHONA

 

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, teljes körű ellátásáról gondoskodunk.

 

Az idősek otthonában a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket látunk el

 

Az idősek otthona tekintetében az ellátási terület országos.

A bentlakásos intézmény 55 fő ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít.

Az intézményben teljes körű gondozási tevékenység végzünk, mely olyan fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Az idősek otthona szolgáltatásai

 

Térítési díj:

Intézményi térítési díjának összege 2022. március 01. napjától 

 

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 

Az átlagos gondozást igénylő ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke 2022. évben:

3 520 Ft/fő/nap

 

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás étkezés nélkül: 

Az átlagos gondozást igénylő ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke étkezés nélkül 2022. évben:

2 420 Ft/fő/nap    

 

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: 

Fokozott gondozást igénylő (középsúlyos, súlyos demens) ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke 2022. évben :

3 730 Ft/fő/nap

 

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása étkezés nélkül:

Fokozott gondozást igénylő (középsúlyos, súlyos demens) ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke étkezés nélkül 2022. évben :

2 630 Ft/fő/nap     

  

A belépési hozzájárulás mértéke: 

A különálló egyágyas lakrész igénybevétele esetén: 2 200 000,- Ft.

Az osztott lakrészben elhelyezkedő egyágyas lakószoba igénybevétele esetén: 1 100.000,- Ft 

 

Találatok: 2110