Nyomtatás

Demens személyek nappali ellátása

 

A demens személyek nappali ellátása a nappali ellátás részeként kerül megszervezésre.

 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra. 

Igénybe vehetik: a Nyíregyházán élő a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyek.

 

A nappali ellátás szolgáltatásai:

 

A demens személyek nappali ellátásban az alábbi foglalkozások kerülnek megszervezésre:

A demencia súlyosságának megállapítását  igazoló orvosi dokumentáció alapján a  pszichiáterből és mentálhigiénés munkatárs szakértői team javaslatot tesz  az ellátott  foglalkoztatásának módjára, módszereire. A foglalkoztató személyzet tagjai a továbbiakban ez alapján havi foglalkoztatási tervet készítenek, és megkezdik a demens betegek célzott terápiás célú foglalkoztatását egyéni és kiscsoportos formában.

 

Foglalkozásterápiák: Kreatív-terápiák alkalmazásával az alkotókészség fenntartása, az eddig látott/észlelt dolgoknak új értelmet adni, létrehozni. Kézügyességet fenntartani, gondolkodást ösztönözni.

 

Naponta változó kreatív terápiák alkalmazása: papírhajtogatás, origami, termékekből képek, díszítő elemek készítése (gesztenye, dió, almamag, makk, napraforgó, dinnyemag), háztartási hulladékból használati tárgy (műanyag dobozból írószertartók, ajándékdobozok), textilhulladékból használati tárgyak, díszek, fonalhulladékból virág, állatfigurák kötése, horgolása.

 

Játékterápiák: alkotó játékok (képkirakó, összerakó, építő), ügyességi játékok (labdával, karikával, asztali foci, gombfoci), logikai játékok (dominó, sakk, malom), társasjátékok, szerepjátékok.

Biblioterápia: Irodalmi alkotások, kisebb művek zárt, kerek részleteinek felolvasása, érzelmi, indulati feldolgozása.

Zeneterápia: Passzív műélvezet (népzene, operett, nóták hallgatása, népdalok éneklése, tanulása).

ERGO terápiás foglalkozások (újratanulási tréning) a hét minden napján másfajta tevékenység gyakorlása.

Cél: önellátási képesség megtartása

 

 

 

Játékterápiák: funkciójátékok (mozdulat, hangadás utánzása), ügyességi játékok (labda, karika dobás). Cél: önálló mozgás megtartás.

Memória tréning: memória javítás – bevéséssel (versek, mondókák, személyes adatok ismétlése, asszociativitás – visszapörgetés (események, mesék, történetek újramondatása). Cél: emlékező képesség javítása, kommunikáció, figyelem szinten tartása.

Mozgásterápiák: ritmusgyakorlatok: lendületes kézmozgások megadott ütemben, sorrendben, gesztusterápiák – non verbális mozgások, torna: kisterjedelmű kézmozgások (szivacs, tüskés labda, gumiszalag). Cél: a mozgásos gátlások/késztetések; kényszerek normalizálása

 

A csoportos foglakozások kiegészülnek aromaterápiával (évszak, időjárás, foglalkozásfajta alapján változik)

  

 

Az intézmény hét minden napján, folyamatosan nyitva tart, 8 órától 16 óráig.

 

A demens személyek részére nyújtott nappali intézményi ellátás a napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén térítési díj mentes.

 

A demens személyek részére nyújtott nappali intézményi ellátás a napközbeni tartózkodás és ott étkezés igénybevétele esetén : 910 Ft/nap

Étkezések térítési díjai(igény szerint igénybe vehető):

reggeli: 190.Ft

tízórai: 60Ft

ebéd: 600 Ft

uzsonna: 60 Ft

 

 

Vállaljuk az intézménybe való be- és hazaszállítását.

 

Érdeklődni: Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség  „Kálvineum” Idősek Otthona

*4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. ( 42/475-085, 475-278 ( 30/604-8432 )

Találatok: 963